índex > morfologia corm > tija > parts de la tija
Parts de la tija
  • Hipocòtil: part de l'eix caulinar compresa entre el punt d'inserció dels cotilèdons i el collet de la rel en el moment que la planta comença a desenvolupar-se a partir de l'embrió.

  • Epicòtil: part de la tija situada per sobre dels cotilèdons.

  • Coleòptil: a les gramínies i altres monocotiledònies, beina que tanca l'embrió i que representa la primera estructura foliar, prèvia a l'aparició de la primera fulla verdadera.

  • Nus: lloc d'inserció de les fulles sobre la tija.

  • Axil·la: angle que forma una fulla amb la tija. A l'axil·la de cada fulla hi ha una gemma axil·lar.

  • Entrenus: part de l'eix comprès entre dos nusos.Tija de Galium sp.

Tija de Galium sp.