índex > morfologia corm > tija > concepte
LA TIJA
Porció de l'eix de les plantes vasculars que du les fulles i presenta ramificacions. Comprèn des del collet de la rel fins a la gemma apical o terminal. Generalment mostra geotropisme negatiu i es desenvolupa en direcció vertical a partir de la gèmmula de l'embrió.
Funcions de la tija
  • Suport de l'estructura aèria de la planta.
  • Transport d'aigua i nutrients (rels -> fulles) i de productes del metabolisme (fulles -> rels).
  • Producció de nous teixits.
  • Emmagatzemament d'aigua i substàncies de reserva.
Tija planta monocotiledònia:
ordi (Hordeum vulgare)
Tija planta dicotiledònia:
mongetera (Phaseolus vulgaris)