índex > morfologia corm > tija > gemmes
Altres elements que es localitzen a les tiges
Altres elements distintius presents a les tiges són les gemmes i els tricomes o pèls

Gemmes
Una gemma és el rudiment d'un eix vegetal i, si es desenvolupa, donarà lloc a un brot. Segons la disposició de les gemmes en la planta, tenim els tipus següents:gemmes de l'ametller (Prunus dulcis)