index > morfología corm > modificacions rel > gemmes radicals
Gemmes radicals
En certes espècies, les rels mostren unes gemmes amb capacitat d'originar llucs i esdevenir futures tiges. Aquestes gemmes, a diferència de les gemmes caulinars, tenen un origen endògen a l'igual que les gemmes dels primordis de les rels laterals.
La localització exacta dins de la rel és variable, però acostuma a ser a nivell de pericicle. En aquest cas, el desenvolupament d'aquestes gemmes té lloc a l'immediata proximitat de les rels laterals. De forma alternativa, les gemmes radicals poden diferenciar-se a nivell de còrtex sense trobar-se associades a les rels laterals. Així ho presenten alguns arbres (ex:: xops, Populus; liquidàmbar, Liquidambar) on les gemmes se generen a la part funcional de l'escorça de la rel, originant clons conectats pel sistema radicular.
En les plantes herbàcies, en canvi, aquestes connexions radicals poden arribar a fragmentar-se i facilitar la individualització de les noves plantes. Aquests sistemes de propagació per gemmes radicals es presenta en diverses plantes com la corretjola (Convolvulus arvensis), bàbol (Cardaria draba), card (Cirsium arvense) i gerdera (Rubus idaeus).

Card (Cirsium arvense)
Corretjola (Convolvulus arvensis)
Card (Cirsium arvense)
Card (Cirsium arvense)