Tubercle
Correspon a una tija, normalment subterrània, que es presenta engruixida i rica en substàncies de reserva -principalment midó o inulina-. El tubercle mostra fulles esquamiformes - catàfil·les - a l'axil·la de les quals hi ha una o més gemmes que originaran els nous brots vegetatius. La presència de catàfil·les, o de les seves cicatrius, permet distingir un tubercle caulinar d'un tubercle radical.
De forma típica, el tubercle caulinar es forma per inflament de la part distal d'un rizoma subterrani. Els tubercles caulinars mostren una anatomia típica de tija, però amb un parènquima medular molt modificat on, juntament amb el parènquima cortical, s'acumulen les substàncies de reserva, el midó.

Cyperus rotundus
A la patata (Solanum tuberosum), el tubercle es forma en els extrems de les tiges subterrànies de creixement més o menys horitzontal (anomenades també estolons). A cada una d'aquestes extremitats, diversos entrenusos s'inflen i es tuberitzen, distendint les seves esquames.
En la superficie del tubercle ja format, podem distingir petites berrugues o relleus que corresponen a les esquames desaparegudes durant la tuberització. De forma axilar a cada 'berruga' hi ha una gemma o 'ull' de la patata. que esdevindrá el nou brot o 'grill'

Patata (Solanum tuberosum)
Patatera (Solanum tuberosum),
1: patata (c-cicatriu, es-estoló, l-lenticel·les,
gt-gemma terminal, u-ull)
2: patata grillada
Altre tipus de tubercles són aquells que s'originen a partir de rizomes subterranis (ex., castanyola -Cyperus rotundus i xuflera -Cyperus esculentus-) o aquells altres formats a partir de l'extremitat tuberitzada d'una tija aèria (ex., la col-rave -Brassica oleracea var. Gongyloides) o bé subterrània (ex., la pataca -Helianthus tuberosus)

Pataca (Helianthus tuberosus)

Xuflera (Cyperus esculentus), amb rizomes originats a partir dels tubercles