index > morfología corm > fulla > parts de la fulla
Parts de la fulla
Els nomofil·les de la majoria de les angiospermes. consten de:

a - fulla dicotiledonies     b- fulle monocotiledonies
1-base foliar 2-peciol 3-limbe 4-estipules 5-tija 6-beina 7-lígula