index > morfología corm > fulla > fil.lotaxi
Fil.lotaxi
És la disposició ordenada de les fulles a la tija, constant per a cada espècie.
Els tipus de fulles segons la seva fil·lotaxi són:

Tipus de fulles segons la seva disposició a la tija:
a, esparses; b, alternes; c, oposades; d, decussades; e, verticil·lades; f, basals.




  • Esparses: una fulla per nus, disposades helicoïdalment al llarg de la tija. Un cas particular son les fulles alternes, que només neixen a una banda i altra de la tija (ex., trèvols).


Hedra (Hedera helix)
  • Oposades: dues fulles per nus, una enfront de l'altra (ex., clavells). Un cas particular són les fulles decussades, que són oposades, però en creu (girades 90°) respecte a les anteriors (ex., salicària, olivera).


fulles decusades: Malrubí d'aigua (Lycopus europaeus)
  • Verticil·lades: més de dues fulles per nus (ex., baladre).


Baladre (Nerium oleander)

Raïm de guineu (Paris quadrifolia)
  • Fulles basals: les fulles es disposen molt juntes a la base de la tija perquè els entrenusos són molt curts (ex., violes).


Limonium echioides
Plantago nivalis