index > morfología corm > fulla > fulles especialitzades
Fulles especialitzades
  • Dimorfisme foliar: és quan una planta presenta dos tipus de fulles (ex., plantes amb fulles submergides i natants).


Ranunculus aquatilis
  • Circells foliars: semblants als circells caulinars, però d'origen foliar (ex., lleguminoses).


Arítjol (Smilax aspera)

Arítjol (Smilax aspera)
Circells foliars: a, fulla prensora de Clematis;
b, circell format pel raquis i els folíols d'una fulla composta de Lathyrus;
c, circells uncinats de Bignonia;
d, circells tendres que surten de la base foliar de Smilax; e, els mateixos circells en una fulla adulta quan ja han fet presa.  • Espines foliars: espines d'origen foliar. En alguns casos tota la fulla es transforma en espina (ex., Berberis); en altres, la fulla solament és espinosa al marge (ex., boix grèvol, panical).


Coralet (Berberis vulgaris)
Grèvol (Ilex aquifolium)
Espines foliars (e): a, fulla transformada en espina del coralet (Berberis vulgaris);
b, estípules transformades en espines de la falsa acàcia (Robinia pseudoacacia); c, fulla espinosa del panical (Eryngium campestre).  • Fulles d'emmagatzemament: fulles suculentes, engruixides per acumulació d'aigua als vacúols del teixit parenquimàtic (ex., crassulàcies, algunes quenopodiàcies).


Crespinell (Sedum sp.)
Crespinell (Sedum sp.)
Sosa (Salsola soda)
  • Ascidis: són fulles modificades que formen òrgans utriculars o urceolats. Els ascidis són típics de plantes insectívores (ex., Heliamphora, Nepenthes) i en el seu interior hi ha unes glàndules que segreguen sucs digestius.


Nepenthes sp.
Nepenthes sp.