index > morfología corm > fulla > modificacions foliars
Modificacions foliars
En molts casos, la base foliar presenta modificacions, algunes de les quals són:

  • Estípules: apèndixs foliars, generalment laminars, que es troben a la base foliar, a cada costat de la tija. Poden ser lliures o soldades entre si i la seva funció consisteix en la protecció de les fulles joves. Són absents a les gimnospermes.


estípules de Om (Ulmus minor)
Diferents tipus d'estípules: a, Coronilla scorpioides; b, Galium parisiense; c, Lathyrus aphaca
(e, estípula; f, fulla).


  • Òcrees: òrgans membranosos i en forma de tub que envolten totalment la tija per sobre de la base foliar. Provenen de la soldadura d'elements estipulars (ex., poligonàcies).
ocrea de Passacamins (Polygonum aviculare)
ocrea de Polygonum lapathifolium


  • Beines foliars: base foliar eixamplada que envolta totalment o parcialment la tija, des del nus fins al limbe (ex., gramínies i ciperàcies).
beina foliar de gramínia
fulla d'una gramínia (1, base foliar; 2, pecíol; 3, limbe; 4, estípules; 5, tija; 6, beina; 7, lígula).


  • Lígules: apèndixs membranosos situats a la línia d'unió de la beina amb el limbe (ex., gramínies).


lígula membranosa

lígula pilosa del Canyís (Phragmites australis)