index > morfología corm > fulla > classificació de les fulles
Classificació de les fulles
 • Simples: limbe d'una sola peça.


Llorer (Laurus nobilis)
 • Compostes: limbe amb dues o més peces equivalents i més o menys simètriques (en aquest cas cada làmina rep el nom de folíol i el nervi sobre el qual s'insereixen, raquis). Les fulles amb tres folíols s'anomenen trifoliolades.
Tipus de fulles compostes: a, imparipinnada (Pistacia terebinthus); b, paripinnada (Pistacia lentiscus); c, cirrosa (Pisum sativum); d, palmaticomposta (Parthenocissus quinquefolia); e, trifoliolada (Trifolium repens).


  • Pinnaticompostes: els folíols surten al llarg del raquis.

   • Imparipinnada: nombre no parell de folíols (amb folíol terminal; ex., falsa acàcia). Quan el folíol terminal està transformat en circell, la fulla s'anomena cirrosa (ex., pesolera).


Freixe de fulla gran (Fraxinus excelsior)

Ailant (Ailanthus altissima)
   • Paripinnada: nombre parell de folíols (sense folíol terminal) (ex., garrofer).


Garrofer (Ceratonia siliqua)
  • Palmaticompostes: els folíols surten tots de l'extrem del pecíol (no hi ha raquis; ex., castanyer d'Índia).


fulla trifoliada de Trèvol (Trifolium pratense)

Esbarzer (Rubus ulmifolius)