index > morfología corm > fulla > Nervació foliar
Nervació foliar o nervadura
La disposició dels nervis al limbe de la fulla respon a tres tipus bàsics:
Nervadura de les fulles: a, palmada (Acer); b, pennada (Ulmus); c, paral·lela del bambú (Bambusa) i d'una altra gramínia.


  • Palmada: hi ha diversos nervis principals que parteixen tots del mateix punt i divergeixen al limbe, com els dits de la mà oberta. De cadascun d'aquests nervis principals surten els secundaris. La fulla, en aquest cas, s'anomena palmatinèrvia (ex., plàtan).


Ricí (Ricinus communis)
Plàtan fals (Acer pseudoplatanus)
  • Pennada: hi ha un nervi principal que va d'extrem a extrem del limbe i del qual surten els nervis secundaris. La fulla, en aquest cas, s'anomena pinnatinèrvia (ex., perer).


Carpí (Carpinus betulus)


  • Paral·lela: tots els nervis neixen a la base de les fulles i es disposen de forma més o menys paral·lela al llarg del limbe. La fulla s'anomena paral·lelinèrva (ex., gramínies).Bambú (Phyllostachys sp.)
Les fulles pinnatinèrvies i palmades predominen en les plantes dicotiledònies; mentre que les paral·lelinèrvies ho fan a les plantes monocotiledònies.