Índex > Sistemàtica > Quenopodiàcies > Descripció

Descripció
  • Plantes herbàcies o arbustives, monoiques o dioiques. Algunes són C4.

  • Amb fulles alternes, tot i que en algunes ocasions oposades, simples i sense estípules. Algunes espècies les presenten suculentes.

  • Flors solitàries o bé disposades en inflorescències cimoses o reunides en raïms, panícules o espigues.

  • Pol·linització anemòfila.

  • Periant constituït per 3-5 peces, generalment lliures, i sense corol·la.

  • Androceu amb el mateix nombre d'estams que peces presenta el periant.

  • Gineceu format per 2-3 carpels soldats i un sol primordi seminal. Ovari súper.

  • Fruit en aqueni, més rarament en pixidi.


Blet (Chenopodium murale)
Siscall (Salsola vermiculata)