Índex > Sistemàtica > Quenopodiàcies > Arvense > Salsola

Salsola kali
(barrella punxosa; cast. barrilla pinchosa)
Planta anual, molt ramificada, de fins a 1 m d'alçada. Les fulles són cilíndriques, carnoses i punxents. Flors solitàries, de color verd situades a l'axil·la de les fulles. Fruit proveït d'una ala.

És una mala herba important a tota Europa que també causa estralls al continent americà. Apareix freqüentment als cultius de secà, però també a les terres ermes i marges de camins. Tradicionalment d'aquesta planta, i d'altres espècies de la mateixa família, s'ha obtingut la barrella a partir de la qual poder fabricar sabó i vidre.
Barrella punxosa (Salsola kali)
Barrella punxosa (Salsola kali)
Iber