Índex > Sistemàtica > Quenopodiàcies > Agricola > Beta

Beta vulgaris
(bleda, bleda-rave; cast. acelga, remolacha)
Planta herbàcia anual, biennal o perenne, de fins a 1 m d'alçada. Amb fulles de mida molt variable, amplament ovades a romboidals; les superiors generalment més estretes que les basals. Flors de color verd, disposades en inflorescències allargades; periant pentàmer, acrescent i soldat en el fruit.

Hi ha un gran nombre de varietats cultivades d'aquesta espècie, aprofitades ja sia per la rel, com per les fulles. L'arrel de la bleda-rave sucrera (B. vulgaris var. sacharifera) subministra una bona part del sucre que es consumeix al continent europeu i es cultiva arreu. Les fulles de la bleda-rave (B. vulgaris var. crasa) són utilitzades com a farratge. Les fulles de la bleda (cast. acelga) (B. vulgaris var. cicla) es consumeixen arreu com a verdura.
Bleda (Beta vulgaris var. cicla)
Bleda (Beta vulgaris var. cicla)
Bleda (Beta vulgaris var. cicla)