index > morfología corm > rel > simbiosi
Les rels i la simbiosi
Les plantes poden viure en simbiosi amb d'altres organismes per tal d'obtenir beneficis per tots dos. Les principals formes en què es manifesta aquesta simbiosi són:

  • Micorizes: associació entre un miceli de fong i una rel. La planta n'obté principalment fosfats, que transforma el fong a partir de matèria orgànica.


Micorizes (m)
  • Nodulositats de les lleguminoses: excrescències radiculars formades en ser envaïdes les cèl·lules de la rel per bacteris del gènere Rhizobium. La planta n'obté compostos nitrogenats gràcies a la captació de nitrogen atmosfèric per part del bacteri.


Nodulositats (n)