index > morfología corm > rel > tipus de rel
Tipus de rels
A les plantes es poden trobar els següents tipus de rels:

  • Rel principal o primària: prové directament de la radícula de l'embrió.


  • Rels secundàries: neixen directament sobre la rel primària i són d'origen endogen, a partir del pericicle. Aquestes, també es poden ramificar en rels terciàries, etc.


  • Rels adventícies: són totes les rels que no provenen de la radícula de l'embrió, bé directament, bé mitjançant la rel principal. En algunes circumstàncies (la majoria de les gramínies), la rel principal no té capacitat per continuar creixent i atura el seu desenvolupament poc després de la germinació; llavors s'inicia la formació de noves rels als nusos de la base de la tija. També es poden formar rels adventícies a les tiges (ex., heura, geranis) o a partir de gemmes axil·lars (ex., begònia).
Segons el sistema de creixement i ramificació de les rels, tenim diversos sistemes radicals; els principals són:

  • Axonomorf: l'aparell radical consta d'una rel principal, primària, de la qual surten les rels secundàries, terciàries, etc. (ex., gimnospermes i dicotiledònies).


  • Fasciculat: l'aparell radical consta de nombroses rels adventícies amb origen a la base de la tija; la rel principal s'atrofia ràpidament després de la germinació i són les rels adventícies -totes més o menys equipotents i formant un feix- les encarregades de l'absorció d'aigua i nutrients (ex., monocotiledònies).Porro (Allium ampeloprasum)