index > morfología corm > rel > adaptacions
Adaptacions de la rel


 • Rel napiforme: rel axonomorfa engruixida per acumulació de substàncies de reserva (ex., nap, pastanaga).


a, rave (Raphanus sativus); b, pastanaga (Daucus carota); c, nap (Brassica napus).


 • Rel tuberosa: rel engruixida a manera de tubercle. El terme s'aplica, generalment, quan la planta presenta tot un seguit de rels carnoses originades a prop de la base de la tija (ex., dàlia).


Mandioca (Manihot esculenta)
dalia (Dahlia sp.)
 • Haustori: (h) rel modificada d'una planta paràsita que penetra dins dels teixits de la planta hoste per absorbir la seva saba.
  Els haustoris poden ser epigeus (ex., vesc; Cuscuta) o hipogeus (ex., Orobanche). Algunes plantes, principalment les anomenades hemiparàsites -parcialment paràsites- a més de les rels normals, també poden desenvolupar haustoris (ex., Osyris).


Vesc (Viscum album)
haustori de vesc (Viscum album)

Cuscuta campestris
 • Rel epigea o aèria: rel que no penetra al sòl ni a l'aigua, sinó que roman a l'aire (ex., plantes epífites).


 • Rel respiratòria o pneumatòfor: rel amb geotropisme negatiu i aerènquimes molt desenvolupats. És típica de plantes de sòls poc airejats i la seva missió és proporcionar oxigen a les parts subterrànies de la planta (ex., Taxodium, mangle Rhizophora).


Xiprer dels pantans (Taxodium distichum)
Pneumat˛fors (n)


Xiprer dels pantans (Taxodium distichum)
 • Rel adherent o rel garfi: és la que es fixa en un suport epigeu per tal de sostenir el vegetal (ex., heura).


Heura (Hedera helix)
 • Rel fúlcria: rel que creix en sentit descendent a partir d'una branca o d'una tija, fins arribar al sòl (ex., panÝs, Pandanus).


  • Columnars: les que descendeixen verticalment en forma de columna.


Ficus sp.
  • Tabulars: comprimides lateralment, es formen a la base dels troncs a manera de contraforts (ex., Ficus elastica).


Ficus elastica

arbre tropical, rt: rel tabular
Ficus sp.


  • Paliformes: surten dels nusos inferiors de la tija i l'ancoren al sòl (ex., panís).


Bamb˙ (Phyllostachys sp.)

PanÝs (Zea mays)
rp: rel paliforme
Pandanus sp.
rp: rel paliforme