index > morfología corm > rel > parts de la rel
Parts de la rel
  • Àpex o con vegetatiu de la rel: és el responsable del creixement longitudinal de la rel a partir d'un meristema terminal de forma cònica. És l'única part de la rel que creix longitudinalment; a pocs mil·límetres d'ell ja no hi ha creixement.


  • Piloriza, caliptra o còfia: (p) és l'òrgan protector del con vegetatiu i facilita la seva penetració dins el sòl; està implicada en les respostes geotròpiques de la rel. És present a totes les rels de les plantes, excepte les paràsites i les que conviuen amb micorizes.


  • Regió pilífera: (zp) zona amb pèls radicals absorbents. Aquests pèls són cèl·lules epidèrmiques expansionades amb una membrana que permet el pas d'aigua i de substàncies nutritives.


  • Regió llisa: (zc) zona de poca longitud i sense pèls, situada entre la regió pilífera i la piloriza.


  • Regió suberosa: regió de la rel on els pèls radicals, bé s'han atrofiat i ja no són funcionals, o bé s'han desprès. La rel es protegeix suberificant les seves cèl·lules superficials.


  • Coll de la rel: (c) zona de transició entre la rel i la tija. És molt fàcil de distingir després de la germinació, però es difumina en créixer la planta.


Rel d'una dicotiledònia (g, llavor; e, epicòtil; c, coll de la rel; h, hipocòtil; rp, rel principal; rs, rel secundària; zp, regió pilífera; zc, regió llisa; p, piloriza).