índex > generalitats > formes biològiques > teròfits
TERÒFITS
Són espècies anuals que sobreviuen a l'estació desfavorable en forma de llavors.

Es diferencien diversos tipus:
  • Teròfits erectes: quan la planta presenta les tiges disposades verticalment, com la rosella (Papaver rhoeas) o la ravenissa (Diplotaxis erucoides).
Rosella (Papaver rhoeas)
Mill del sol petit (Lithospermum arvense)

  • Teròfits fasciculats: si les tiges de les plantes es troben agrupades en feixos, com passa freqüentment en gramínies, com Poa annua., o ciperàcies com Cyperus sp.


Pèl de bou (Poa annua)
Serrana fosca (Cyperus fuscus)

  • Teròfits rossulats: quan la planta presenta totes les fulles en posició basals, com ara la balllarida (Hypecoum procumbens) i el plantatge (Plantago sp.)
Ballarida (Hypecoum procumbens)
Plantatge morro d'ovella (Plantago lagopus)

  • Teròfits escandents: quan la planta necessita d'un suport per enfilar-se, com ocorre amb nombroses lleguminoses (Vicia sp., Lathyrus sp.) o amb la paràsita Cuscuta campestris
Cuscuta campestris
Guixó cigronenc (Lathyrus cicera)

  • Teròfits reptants: quan les tiges tenen un creixement predominant paral·lel al terra, com en el tríbol (Tribulus terrestris) i la saladeta (Frankenia pulverulenta)
tríbol (Tribulus terrestris)
Saladeta (Frankenia pulverulenta)