índex > generalitats > formes biològiques > faneròfits
FANERÒFITS
Es caracteritzen per presentar les gemmes de recanvi a més de 0,5 m del terra. Els arbres, els grans arbustos, les plantes epífites i les lianes pertanyen a aquesta categoria.

Es subdivideixen en:

  • Macrofanerófits: quan les gemmes de recanvi es troben a més de 2 m d'alçada del terra, com ocorre en arbres com el faig (Fagus sylvatica) i el pi blanc (Pinus halepensis).
Faig (Fagus sylvatica)
Pi blanc (Pinus halepensis)


  • Nanofanerófits: quan les gemmes de recanvi es localitzen a menys de 2 m del terra. Corresponen a aquesta categoria una bona part dels arbusts, com el marfull (Viburnum tinus) i l'esbarzer (Rubus ulmifolius).
Marfull (Viburnum tinus)
Esbarzer (Rubus ulmifolius)


  • Faneròfits lianoides: són plantes enfiladisses que se serveixen d'un altre faneròfit com a suport i sobre el qual poden enfilar-se, com la vidarsa (Clematis vitalba) i l'heura (Hedera helix).
Vidarsa (Clematis vitalba)
Heura (Hedera helix)