índex > generalitats > formes biològiques > hidròfits
HIDRÒFITS
Són plantes que viuen totalment en el si de l'aigua.

N'hi ha de dos tipus:

  • Hidròfits flotants: són plantes surants de mida petita. La planta més comuna és la llentia d'aigua, representada per dues espècies: Lemna minor i Lemna gibba.
Llentia d'aigua (Lemna minor)

  • Hidròfits radicants: són plantes arrelades al fons i per bé que freqüentment són submergides també n'hi ha que tenen òrgans flotants, com la llengua d'oca (Potamogeton nodosus) i Myriophyllum verticillatum.
Potamogeton natans
Myriophyllum verticillatum
Myriophyllum spicatum