Índex > Sistemàtica > Cupressàcies > Forestal > Tetraclinis

Tetraclinis articulata
(savina de Cartagena; cast. arar)
Arbre perennifoli, monoic, resinós, que pot arribar fins a 12 m d'altura. Fulles esquamiformes, en verticils de 4. Cons masculins terminals, solitaris. Cons femenins subglobosos, amb 4 escames valvades, totes elles amb un apèndix prop de l'àpex. Sements 2-9 per cada escama fèrtil, amplament alades.

És un gènere endèmic del Mediterrani, amb una única espècie. L'única localitat ibèrica es troba a les muntanyes dels voltants de Cartagena. La seva fusta és molt apreciada en ebenisteria.
Savines de Cartagena (Tetraclinis articulata)
Savina de Cartagena (Tetraclinis articulata)
Fusta de savina de Cartagena (Tetraclinis articulata)
Iber