Índex > Sistemàtica > Cupressàcies > Forestal > Juniperus

Gènere Juniperus
(ginebres, savines; cast. enebros, sabinas)
Arbres o arbusts perennifolis, monoics o dioics, resinosos. Fulles aciculars o esquamiformes, decussades o ternades; les juvenils sempre aciculars; les adultes, aciculars i ternades o bé esquamiformes. Cons masculins axil×lars o terminals, escames amb 3-7 sacs pol×línics. Cons femenins carnosos a la maduresa, indehis­cents, en forma de baia (gàlbuls), axil×lars o terminals. Escames seminíferes 3-8, decussades o ternades, carnoses a la maduresa. Sements 1-12 per gàlbul, no alades.

Unes 50 espècies, principalment de l'hemisferi nord.

Càdec (Juniperus oxycedrus)