Índex > Sistemàtica > Cupressàcies > Descripció

Descripció
  • Arbres o arbustos resinosos, monoics o dioics.
  • Fulles simples, enteres, aciculars o esquamiformes, oposades o verticilades.
  • Cons amb escames oposades o verticilades, els masculins amb 2-7 sacs pol·línics per escama; els femenins amb escames concrescents o peltades i 2-24 primordis seminals per escama.
  • Fructificacions llenyoses o carnoses -gàlbuls-.
Gàlbuls de savina (Juniperus phoenicea)