index > org.reproductors > inflorescències > concepte
Inflorescències
En moltes Angiospermes les flors es presenten aïllades a l'axil·la de les fulles o bé a l'àpex de determinades ramificacions, altres vegades es reuneixen per parelles o en petits grups, però molt sovint les flors es disposen agrupades en un sistema de branques especialitzat, generalment amb fulles simplificades (bràctees) a la base o sense fulles, això és, en inflorescències.
raim de Robinia pseudoacacia