index > org.reproductors > inflorescències > particulars
Formacions particulars


  • Siconi


  • És una inflorescència particular caracteritzada per la presència de flors sèssils situades dins d'un receptacle profundament còncau i tancat (ex. Ficus carica).
siconis de figuera (Ficus carica)

siconi de figuera (Ficus carica)

  • Ciati


  • És una inflorescència formada per una flor central femenina, llargament pedunculada, i envoltada de flors de masculines, cadascuna de les quals està reduïda a un sol estam (ex. Euphorbia).
ciatis de Euphorbia helioscopia

ciati d'Euphorbia
ciati de Euphorbia helioscopia


  • Verticil·lastre


  • És una inflorescència formada per un raïm de cimes diverses. Les cimes són sèssils i es situen unes enfront de les altres al llarg de l'eix; quan es presenten en gran nombre acostumen a envoltar la tija. Aquests falsos verticils es presenten a un gran nombre d'espècies de labiades (ex. Lycopus, Marrubium).
verticilastres de Lamium maculatum

verticilastres (v) de malrubí (Marrubium vulgare)


verticilastres de malrubí d'aigua (Lycopus europaeus)

verticilastres de Marrubium alysson