index > org.reproductors > inflorescències > compostes
Inflorescències compostes
Són inflorescències portadores a la vegada d'altres inflorescències.
Hom pot diferenciar les següents:
Esquema de les inflorescències compostes:
a, panícula; b, antela; c, tirs; d, panícula composta;
e, raïm d'umbel·les; f, raïm d'espigues; g, umbel·la composta; h, espiga composta

 • Panícula


 • És un raïm de raïms (ex. Vitis, gramínies: Avena, Sorghum).

panícula de canyota (Sorghum halepense)

panícula de cugula (Avena sp.)

  Hi ha dues variants:

  • Antela


  • Quan les branques inferiors són més llargues que l'eix mateix de la inflorescència (ex. juncàcies: Juncus).
antela de jonc (Juncus maritimus)
  • Tirs


  • Quan les branques mitjanes són més llargues que la resta (ex. Aesculus).

 • Panícula composta


 • És un raïm de panícules.

 • Raïm d'umbel·les


 • Les umbel·les es disposen en raïm  (ex. Hedera).

raim d'umbel·les d'hedra (Hedera helix)
 • Raïm d'espigues


 • Les espigues es disposen en raïm (ex. Digitaria, Paspalum).

raim d'espigues de gram d'aigua (Paspalum distichum)
 • Umbel·la composta


 • És una umbel·la d'umbel·les (ex. umbel·líferes).

 • Espiga composta


 • És una espiga d'espigues (ex. Triticum, Hordeum).
espiga composta de dàctil (Dactylis glomerata)

espiga composta de margall bord (Hordeum murinum)