Tipus de inflorescències
 • Inflorescències simples

  Hi ha dos grans tipus d'inflorescències:

  • Racemoses o de creixement indeterminat.
   Totes les flors es desenvolupen al llarg d'un eix simple, de manera que les primeres que s'obren són les inferiors, i més tard ho fan les superiors. 


  • Cimoses o de creixement determinat.
   En desenvolupar-se l'eix de la inflorescència s'origina una flor a l'extrem apical i per aquest punt ja no creix més. La inflorescència, però, continua desenvolupant-se però ho fa a partir de branques laterals axil·lars pròximes a la flor terminal.