Índex > Sistemàtica > Rosàcies > Forestal > Rosa

Rosa sp.
(roser; cast. rosal)
Arbusts caducifolis o semicaducifolis, molt espinosos. Fulles compostes, pinnades, amb estípules. Sèpals i pètals en nombre de 5; estams nombrosos. Flors blanques o de color de rosa, grans, d'ovari ínfer. Fruit amb un receptacle carnós, buit per dins (cinorròdon), que embolcalla molts carpels monosperms. Les diferents espècies d'aquest gènere s'hibriden amb molta facilitat.

Rosa sp.

Rosa canina
(gavarrera; cast. escaramujo)
Arbust de fins a 3 m d'alçada, molt espinós. Fulles pinnaticompostes, no glanduloses. Flors blanques o rosades. Fruit glabre, de color vermell, molt lluent.

Viu en boscos clars, generalment caducifolis, i bardisses, entre el nivell del mar i els 1500 m d'altitud.

Rosa micrantha
(gavarrera; cast. escaramujo)
Arbust molt ramificat, espinós, de fins a 3 m d'alçada. Fulles compostes, pinnades, de folíols cuneats a la base, glandulosos. Fruit de color vermell, amb el peduncle glandulós.

Viu a les bardisses i al bosc de ribera, entre el nivell del mar i els 1600 m d'altitud.

Rosa pouzinii
(gavarrera; cast. escaramujo)
Arbust de fins a 2 m d'alçada, espinós. Fulles compostes, pinnades, de folíols no glandulosos. Fruit de color vermell, amb el peduncle híspid-glandulós.

Viu a les bardisses i al bosc de ribera, entre el nivell del mar i els 1400 m d'altitud.

Rosa agrestis
(gavarrera; cast. escaramujo)
Arbust de fins a 3 m d'alçada, d'agullons forts. Fulles compostes, pinnades, de folíols glandulosos. Fruit de color vermell, amb el peduncle glabre.

Viu a les bardisses i al bosc de ribera, entre el nivell del mar i els 1600 m d'altitud.