Índex > Sistemàtica > Rosàcies > Forestal > Prunus > spinosa

Prunus spinosa
(aranyoner; cast. endrino)
Arbust molt espinós, de fins a 2 metres d'alçada aproximadament. Fulles simples, ovades, dentades i finament piloses. Flors blanques, axil·lars i solitàries que apareixen abans que les fulles. Fruit globular, negre blavós, amb pruïna blanquinosa.

Àmpliament distribuït pel continent europeu. Viu a les bardisses, principalment de l'estatge montà però descendeix fins a terra baixa a les contrades de clima plujós, entre 300-1500 m sobre el nivell del mar.

Els fruits, els aranyons, no són comestibles ja que són molt astringents, però se'n fan licors, el més conegut dels quals és el “patxaran”. La fusta és fosca, dura i s'empra per a fer bastons i mànecs.
Iber