Índex > Sistemàtica > Rosàcies > Forestal > Rubus

Gènere Rubus
Plantes herbàcies o arbustives amb tiges llenyoses espinoses. Fulles generalment compostes, palmatisectes. Flors reunides en raïms axil·lars. Fruit format per nombrosos carpels carnosos amb una sola llavor (poliaqueni).

Rubus ulmifolius

Rubus ulmifolius
(esbarzer; cast. zarza)
Arbust semicaducifoli, molt ramificat amb abundants espines recorbades. Tiges (turions) gruixudes, anguloses, vermelles. Fulles palmaticompostes formades, generalment per 5 folíols ovats. Flors blanques o rosades en raïms terminals. Fruits (les móres) negres a la maturitat, format per un agregat d'aquenis (poliaqueni).

Espècie àmpliament estesa per terra baixa i l'estatge montà, Viu principalment a les bardisses, als marges dels boscos, conreus i al bosc de ribera, entre el nivell del mar els 1200 m d'altitud.

Els fruits madurs són comestibles i s'empren per fer confitures, productes làctics i licors.Rubus caesius
(romegueró; cast. zarza terreña)
Planta arbustiva, de tiges (turions) arrodonides, radicants, amb espines disperses, febles. Fulles amb tres folíols ovals, irregularment dentats. Flors blanques o de color de rosa. Fruit amb pocs carpels, pruïnosos, inicialment de color vermell, després negrosos.

S'estén per tot el continent europeu, en bardisses i boscos de ribera, entre el nivell del mar i els 1400 m d'altitud. Els fruits són comestibles encara que una mica àcids.Rubus idaeus
(gerdera; cast. frambueso)
Planta arbustiva, de tiges llenyoses, amb espines. Fulles palmaticompostes amb 3-7 folíols ovats, dentats i acuminats, molt pilosos pel revers. Flors blanques en inflorescències compostes. Fruits vermells, pilosos, amb pocs carpels.

Espècie àmpliament distribuida per centre Europa, més rara al sud. Viu als boscos clars i marges dels estatges montà i subalpí, entre 800-2200 m d'altitud.

Els fruits són comestibles i s'empren per fer confitures, conserves i licors. La planta també es cultiva per obtenir-ne els fruits.