Índex > Sistemàtica > Fabàcies > Forestal > Genista

Gènere Genista
Arbusts, generalment espinosos, molt ramificats, verds i sovint sense fulles o bé molt reduïdes de mida, simples o trifoliades. Flors grogues. Fruit en llegum. Generalment les espècies d'aquest gènere formen part de bosquines secundàries, tot i que es distribueixen des de l'estatge basal fins a l'estatge subalpí.

Argelaga (Genista scorpius)


Genista biflora
(ginesta biflora)
Arbust de fins a 1 m d'alçada, sense espines, de color verd viu, sense pèls. Fulles trifoliades. Flors grogues. Llegum glabre.

Es fa a les a les brolles de romaní de les terres continentals eixutes, però no excessivament fredes sobre substrat bàsic, entre 50 i 500 m d'altitud.


Genista biflora
Genista bifloraGenista hispanica
(argelagó; cast. taulaga)
Arbust baix i dens, fins a 35 cm. Tiges espinoses, especialment les velles, amb les fulles pubescents. Flors grogues reunides en grups de 5-12 flors. Llegum poc pilós.

Es fa als boscos clars, pastures i joncedes de l'estatge montà, des de 600 m fins a 1600 m d'altitud.
Argelagó (Genista hispanica)
Argelagó (Genista hispanica)Genista monspessulana
(ginesta de Montpeller)
Arbust verd, molt foliós, sense espines. Fulles trifoliades. Flors grogues en grups de 3-9 flors. Llegum pilós.

Es fa en els boscos poc densos, principalment alzinars, integrant-se en brolles i matollars sobre substrat silici, entre el nivel del mar i els 600 m d'altitud.
Ginesta de Montpeller (Genista monspessulana)
Ginesta de Montpeller (Genista monspessulana)
Ginesta de Montpeller (Genista monspessulana)Genista scorpius
(argelaga; cast. aulaga)
Arbust molt ramificat, amb espines estriades i llargues. Fulles petites, pubescents. Flors grogues quasi carbassa. Llegum comprimit.

Es fa a les brolles i pastures seques, en substrats calcaris i argilosos, entre el nivell del mar i els 1500 m d'altitud.
Argelaga (Genista scorpius)
Argelaga (Genista scorpius)
Argelaga (Genista scorpius)Genista triflora
(ginesta triflora)
Arbust de color verd fosc, sense espines. Fulles trifoliades amb el central més gran que els laterals. Flors grogues situades a les axil·les de les fulles superiors. Llegum pilós, però perd la pilositat a la maturitat.

Viu a les suredes i als alzinars, sobre substrats silicis, entre el nivell del mar i els 1000 m d'altitud.
Genista triflora
Genista triflora
Genista triflora