Índex > Sistemàtica > Fabàcies > Descripció

Descripció
  • Fulles alternes, pinnaticompostes (amb folíols) i amb un parell d‘estípules.

  • El raquis pot acabar en un circell en lloc de folíol.


Fulles amb circell terminal
Fulles pinnaticompostes amb circell de veces (Vicia sativa)


  • Les fulles poden reduir-se a tres folíols (trifoliolades) o bé ser simples.
Fulles unifoliades d'herba d'eruga (Scorpiurus muricatus)
Fulla trifoliolada de trèvol
Fulles trifoliolades de trevolet blanc (Trifolium repens)


  • Hi ha espècies amb poc o nul fullatge (ginesta) i amb espines foliars o caulinars (argelaga)
Argelaga (Genista scorpius)
Ginesta (Spartium junceum)