Índex > Sistemàtica > Tiliàcies > Forestal > Tilia

Gènere Tilia
(tells; cast. tilos)
Arbres de fulla caduca, de fulles simples i inflorescències acompanyades d'una bràctea. Fruit globós indehiscent. La fusta de la majoria de les espècies és apreciada per a elaborar objectes diversos. Algunes espècies tenen interès medicinals i altres es cultiven com ornamentals.

Tell de fulla gran (Tilia platyphyllos)