Ķndex > Sistemątica > Ericącies > Descripció

Descripció
  • Arbusts i mates amb fulles simples i en general persistents.
  • Flors hermafrodites, generalment actinomorfes, reunides en grups o inflorescčncies.
  • Sčpals en nombre de 4-6; corol·la normalment soldada en un tub, urceolada, amb 4-5 divisions
  • Estams, en general, en nombre doble al de sčpals. No soldats a la corol·la, la major part de les vegades exserts, perņ en ocasions inclosos.
  • Ovari generalment sśper. Format per 4 o 5 cavitats i un estil.
  • Preferentment de pol·linització entomņfila.
  • Fruit en cąpsula (Erica, Calluna, Rhododendron), més rarament en baia (Arbutus, Vaccinium) i drupa (Arctostaphylos).corola urceolada
flor de Boixerola (Arctostaphylos uva-ursi)


estams inclusos o exserts