Índex > Sistemàtica > Salicàcies

Família Salicàcies
Família representada per arbres i arbusts de les regions temperades i fredes de l'Hemisferi boreal, amb algunes espècies en els tròpics i l'Hemisferi austral. No obstant això, moltes espècies han esdevingut cosmopolites. Està representada per 4 gèneres i unes 350 espècies, la majoria de les quals tenen preferència pels sòls humits o inundats, per tant formen part de la vegetació de ribera. Els gèneres més importants són Populus i Salix que en estat silvestre es desenvolupen principalment en llocs humits i els marges de corrents d'aigua.

Tot i que la fusta dels salzes (Salix) i els pollancres (Populus) no és de gran qualitat, té nombroses aplicacions, especialment en tractar-se de plantes de creixement ràpid. La fusta s'utilitza per a fer caixes d'embalatge, llumins, etc. Algunes espècies també són apreciades com a arbres i arbusts ornamentals.