Índex > Sistemàtica > Buxàcies > Forestal > Buxus

Buxus sempervirens
(boix; cast. boj)
Arbust, tot i que sovint amb port arbre, de fins a 5 m, per bé que generalment no supera els 2 m. Fulles simples, ovades, perennes i oposades amb el pecíol pubescent. Flors petites, de color blanquinós disposades en inflorescències axil·lars; les masculines sèssils. Fruit capsular, ovoide que s'obre per tres valves amb la presencia de dos corns en cadascuna.

Es distribueix àmpliament per Europa i l'oest d'Àsia. Forma part del sotabosc de carrascars montans i rouredes submediterrànies, però eliminat el bosc de vegades forma extensos matollars o boixedes, entre 400 i 1.600 m d'altitud.

La fusta és densa i s'ha emprat en torneria per a fabricar petits objectes culinaris i fitxes d'escacs.
boix (Buxus sempervirens)
flors de boix (Buxus sempervirens)
flors de boix (Buxus sempervirens)
boix (Buxus sempervirens)
flors de boix (Buxus sempervirens)
Iber