Índex > Sistemàtica > Buxàcies > Ornamental > Buxus

Gènere Buxus


boix (Buxus sempervirens)

Buxus sempervirens
(boix; cast. boj)
Arbust, tot i que sovint amb port arbre, de fins a 5 m, per bé que generalment no supera els 2 m. Fulles simples, ovades, perennes i oposades amb el pecíol pubescent. Flors petites, de color blanquinós disposades en inflorescències axil·lars; les masculines sèssils. Fruit capsular, ovoide que s'obre per tres valves amb la presencia de dos corns en cadascuna.

Es distribueix àmpliament per Europa i l'oest d'Àsia. Forma part del sotabosc de carrascars montans i rouredes submediterrànies, però eliminat el bosc de vegades forma extensos matollars o boixedes, entre 400 i 1.600 m d'altitud.

La fusta és densa i s'ha emprat en torneria per a fabricar petits objectes culinaris i fitxes d'escacs.
boix (Buxus sempervirens)
flors de boix (Buxus sempervirens)
flors de boix (Buxus sempervirens)Buxus balearica
(boix; cast. boj balear)
Arbust que de vegades arriba als 10 m d'alçada. Fulles perennes, de base en forma de falca i àpex sovint escotat. Flors de color verd-groguenc, reunides en inforescències; les flors masculines són pedicel·lades. Fruit capsular.

La planta és originària de les illes de Sardenya i Balears, sud-est de la península Ibérica i el nord d'Àfrica. A l'illa de Mallorca viu entre els 50 i els 1200 m d'altitud. La principal aplicació és la jardinería.