Índex > Sistemàtica > Betulàcies > Descripció

Descripció
 • Arbres o arbusts caducifolis i monoics.
 • Fulles simples, alternes, peciolades i amb estípules caduques.
 • Flors masculines agregades en aments. Les femenines es troben situades en eixos rígids a les axil·les de les bràctees.
 • Pol·linització anemòfila, produint-se a l'inici de la primavera abans de la naixença de les fulles.
 • Fruit en nou, de vegades alat, a fi de facilitar la dispersió pel vent. En altres casos es troben disposats en infructescències cilíndriques o estrobiliformes o embolcallats per un involucre foliaci.

  Betula
  flor masculina A2
  flor femenina G2 (ovari ínfer)

  Alnus
  flor masculina P(4) A4
  flor femenina G(2) (ovari ínfer)


Vern (Alnus glutinosa)