Índex > Sistemàtica > Aceràcies > Descripció

Descripció
  • Arbres, tot i que en algunes ocasions amb port arbustiu, generalment monoics.
  • Fulles generalment simples (compostes en A. negundo), oposades, palmatinèrvies, sense estípules i caduques.
  • Inflorescències racemoses o corimboses, penjants o erectes.
  • Flors actinomorfes, amb 5 sèpals i pètals, tot i que aquests últims de vegades absents. Generalment unisexuals, monoclamídies o diclamídies.
  • Ovari súper, amb dos carpels soldats.
  • Fruit en disàmara, però cadascuna de les unitats se separen en arribar a la maturitat.
  • Formula floral:

    Acer * K5 C5 A8 G (2)

Auró negre (Acer monspessulanus)