Principals plantes d'aprofitaments diversos no comestibles
Nom popular   
Nom científic Part que s'aprofita Origen
avellana Avellaner Corylus avellana

Família
Betulàcies
Fruit (olis vegetals) Balcans, Regió caspiana
barrella fina Barrella fina / Barrilla Halogeton sativus

Família
Quenopodiàcies
Tota la planta (barrella) Regió mediterrània E i N
boix grèvol Boix grèvol / Acebo Ilex aquifolium

Família
Aquifoliàcies
Escorça (gomes naturals) Europa , W Àsia
bruc boal Bruc boal / Brezo Erica arborea

Família
Ericàcies
Rabassa (pipes de fumar) Regió mediterrània C i W
cŕnem Cànem / Cáñamo Cannabis sativa

Família
Cannabàcies
Tija (aprof. tèxtil) Àsia C, E (Xina, fa 4500 anys)
canya Canya / Caña Arundo donax

Família
Poàcies
Tija (aprof. cisteller, tutors) Àsia C
cotó Cotó/Algodón Gossypium hirsutum G. herbaceum

Família
Malvàcies
Llavors (sarcotesta) Amèria C
sense imatge Espart / Esparto

Stipa tenacissima

Lygeum spartum

Família
Poàcies

Tiges i fulles (estorades i cordes) Regió mediterrània N i W
faig Faig / Haya Fagus sylvatica

Família
Fagàcies
Fruits (olis vegetals) Europa C
garrofer Garrofer / Algarrobo Ceratonia siliqua

Família
Fabàcies
Llegum Regió mediterrània E
granza Grança / Granza Rubia tinctorum

Família
Rubiàcies
Rel (tints vegetals) Regió mediterrània E, Àsia SW
sense imatge Lli / Lino Linum usitatissimum

Família
Linàcies
Tija (aprof. tèxtil) Regió mediterrània, Àsia W
lledoner Lledoner / Almez Celtis australis

Família
Ulmàcies
Branques (forques) Europa S, Àsia SW
llentiscle Llentiscle / Lentisco Pistacia lentiscus

Família
Anacardiàcies
Tija (reïna) Regió mediterrània
magraner Magraner Punica granatum

Família
Punicàcies
Escorça, fruits (obtenció tannins) Regions transcaucàsica i caspiana
noguer Noguer /Nogal Juglans regia

Família
Juglandàcies
Fruits (olis vegetals) Balcans, Paquistà, Xina S
sense imatge Pinastre / Pino marítimo Pinus pinaster

Família
Pinàcies
Reïna Regió mediterrània
surera Surera Quercus suber

Família
Fagàcies
Escorça (suro, obtenció tanins) Regió mediterrània W
sense imatge Vesc / Muérdago Viscum album

Família
Lorantàcies
Fruit (gomes naturals) Europa
sense imatge Vímet / Mimbre

Salix viminalis

S. fragilis

Salix sp. pl.

Família
Salicàcies

Branques joves (vímet) Europa, Àsia W