índex > estructura floral > gimnospermes > cicle vital Pinus
CICLE VITAL DEL GÈNERE PINUS
A partir del desenvolupament de la llavor es forma l'esporòfit o pi adult. A la maturitat es formen els cons en llocs diferents d'una mateixa planta. Una característica de les espècies del gènere Pinus és que els microstròbils es troben agrupats.

Cicle vital d'una espècie del gènere Pinus:
a, esporòfit; b, conjunt de cons masculins o microstròbils que contenen els microsporofil·les; c, con femení o megastròbil; d, esquama pol·linífera o microsporofil·le amb els dos sacs pol·línics (sp); e, megasporofil·le o esquama seminífera amb els dos primordis seminals (ps); f, secció esquemàtica d'un primordi seminal on es mostra el sac embrional (se) amb els dos arquegonis a l'interior (ar); g, gra de pol·len amb els dos sacs aerífers; h, fecundació, s'observa el tub pol·línic; i, esquama seminífera en què es mostra dues llavors acompanyades de sengles ales; j, con o estròbil on s'observen les diferents llavors; k, detall d'una llavor on es mostra la coberta seminal (cs), l'endosperma primari (en) i l'embrió amb els cotilèdons (co) i la radícula (ra); l, plàntula amb els diversos cotilèdons.En els pins els microsporofil·les solament contenen dos sacs pol·línics i els megasporofil·les dos primordis seminals. Una característica d'aquests esporofil·les és que quan arriben a la maturitat estan formats per una bràctea seminífera -la que porta les llavors-, a l'extrem extern de la qual hi ha l'escudet, i per una esquama tectriu estèril situada en la part abaxial i que és molt més petita i curta.

Quan la megàspora es divideix, es pot arribar als 2.000 nuclis abans no es formen els arquegonis -que normalment són dos- que contindran l'ovocèl·lula al seu interior.

Les llavors de Pinus tarden dos o tres anys a madurar des del moment de la formació de la cèl·lula mare del sac embrional, ja que la fecundació no es produeix fins al cap d'un any de l'arribada del gra de pol·len al primordi seminal, i el procés de desenvolupament del zigot fins assolir l'estadi de llavor madura triga d'un o dos anys, segons les espècies.


Estructures reproductores masculines de Pinus:
a, conjunt de cons maculins; b, esquema d'un con en secció longitudinal que mostra l'eix i els esporofil·les; c, con masculí amb els esporofil·les que mostren els dos sacs pol·línics a la cara abaxial; d, detall d'un esporofil·le per la cara abaxial; e, gra de pol·len amb els dos sacs aerífers