Índex > Sistemàtica > Ulmàcies > Ornamental > Ulmus

Gènere Ulmus
(oms; cast. olmos)
Arbre caducifoli, generalment amb fulles asimètriques a la base i fruit en sàmara. La fusta és apreciada per la construcció i la major part de les espècies tenen interès ornamental.

Fulles d'om (Ulmus minor)

Ulmus minor
(om; cast. olmo común)
Arbre que pot sobrepassar els 20 m d'alçada, de fulles asimètriques amb 7-12 nervis laterals, de base arrodonida o cordada. El fruit és una sàmara d'ala ampla i amb la sement situada prop de l'escotadura.

Viu principalment en els boscos de ribera, sobre sòls frescos i profunds, des del nivell de mar fins els 1.600 m d'altitud. S'ha cultivat des de molt antic per la qualitat de la seva fusta, molt apreciada en la construcció naval per la resistència a l'aigua i a la humitat, però és molt sensible a les malalties i plagues, particularment a la grafiosi.
Om (Ulmus minor)
Om (Ulmus minor)
Om (Ulmus minor)Ulmus glabra
(oma; cast. olmo de montaña)
Arbre que assoleix els 40 m d'alçada, de fulles molt asimètriques, amb la base que recobreix quasi totalment el pecíol. Les fulles presenten de 12-18 parelles de nervis laterals. Fruit en sàmara, de mida gran i amb la sement situada en posició central.

Viu principalment als boscos mixtos de caducifolis de l'estatge montà, entre els 500 i els 1.800 m d'altitud. La fusta és dura i elàstica havent-se emprat principalment en la construcció naval. Nombrosos cultivars s'empren amb finalitats ornamentals.

Fulles d'oma (Ulmus glabra)

Sàmares d'oma (Ulmus glabra)
Sàmares d'oma (Ulmus glabra)Oma (Ulmus glabra)Ulmus pumila
(om de Sibèria; cast. olmo de Siberia)
Arbre de fins 12 m d'alçada, de tronc llis i branques dístiques lleugerament penjants. Les fulles són el·líptiques i quasi simètriques. Fruit en sàmara, amb l'ala lleugerament escotada a l'àpex.

És originari del nord d'Àsia i probablement sigui l'om més resistent a la grafiosi de tots els que integren el gènere. Sovint es planta als carrers i jardins de les ciutats com a arbre ornamental.
Om de Sibèria (Ulmus pumila)