índex > generalitats > cicles de vida > plantes biennals
Planta biennal
És aquella planta amb un cicle de vida superior a un any però inferior a dos. Durant el primer any té lloc el desenvolupament vegetatiu i durant el segon la floració i fructificació. La germinació té lloc a la primavera del primer any i al llarg d'aquest té lloc el desenvolupament d'òrgans vegetatius per tal d'afrontar l'hivern assolint una estructura sovint en forma de roseta (ex. trepó). Les plantes biennals són de consistència herbàcia (ex., pastanaga borda). L'acumulació de substàncies de reserva en alguns òrgans durant el primer any n'és una característica d'algunes d'aquestes plantes (ex., pastanaga, rave o xirivia), la qual cosa ha comportat la seva utilització com a planta d'interès hortícola.

Roseta foliar del primer any del trepó (Verbascum sinuatum)
Tija florífera del segon any de la pastanaga borda (Daucus carota)