índex > generalitats > cicles de vida > plantes plurianuals
Planta plurianual
Plantatge gros, perenne herbàcia (Plantago major subsp. intermedia)
Arç blanc, perenne arbustiva (Crataegus monogyna)


  • Vivaces: Es tracten de plantes herbàcies que a l'hivern perden de forma total o parcial el seu aparell aeri, però resten gemmes a ran del sòl o bé en òrgans subterranis, els quals permeten la regeneració de les parts aèries a l'estació següent (ex. cua de cavall, grama, calcida, canyís, corretjola). Existeixen molts tipus de modificacions del corm (rizomes, estolons, tubercles, bulbs, rels) que faciliten la regeneració de la planta i, de fet, la seva multiplicació de forma vegetativa.
Joliu, vivaç bulbosa (Scilla lilio-hyacinthus)
Gram negre, vivaç estolonifera (Potentilla reptans)