índex > sistemàtica > gimnospermes
GIMNOSPERMES
CARACTERÍSTIQUES GENERALS
Gimnospermes: són espermatòfits llenyosos, amb els òrgans sexuals masculins i femenins diferenciats i independents entre si, que es poden desenvolupar sobre la mateixa planta -espècies monoiques- o sobre individus diferents -espècies dioiques. Els seus primordis seminals són nus, és a dir, no estan tancats dins d'un ovari i presenten fecundació simple.

Les gimnospermes foren els vegetals dominants sobre la superfície terrestre fins a finals del cretaci, moment en què les angiospermes iniciaren una gran expansió. Actualment se'n coneixen unes vuit-centes espècies (enfront de les més de tres mil del registre fòssil), repartides per tot el món, i encara són dominants en alguns biomes terrestres com els boscos de taigà boreals.