Índex > Sistemàtica > Liliàcies > Descripció

Descripció
  • Plantes majoritàriament herbàcies i amb òrgans de reserva subterranis. També hi ha plantes arbustives (Asparagus, Ruscus) i enfiladisses (Smilax).
  • Les fulles varien molt d'uns gèneres a uns altres, no obstant això, en els gèneres que es presenten més freqüentment en les nostres contrades, les fulles són estretes i amb nervadura paral·lela. En algunes espècies poden no ser funcionals, en presentar fil·locladis (Asparagus, Ruscus).
  • Flors generalment regulars, bisexuals i molt vistoses disposades bé en raïms (Muscari), cimes umbel·liformes (Allium) o solitàries (Tulipa).
  • Periant format per 6 peces més o menys iguals (tèpals) disposades en 2 verticils. Ovari súper i trilocular.
  • Pol·linització entomòfila.
  • Fruit en càpsula seca, més rarament en baia carnosa.
  • Fórmula floral:
      * P 3+3 A 3+3 G(3)

Cima umbel·liforme d'Allium roseum